Fotoğraf Yarışması | Karaca Otel

Fotoğraf Yarışması

KARACA KÜLTÜR MERKEZİ FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
 

Lütfen Başvuru Formunu İndirmek için Tıklayınız.
 

Yarışmanın Konusu: “İzmir’de Ömre Bedel Gün Batımları”

Yarışmanın Amacı: Katılımcıların “İzmir’deki Gün Batımlarını” fotoğraf aracılığıyla ifade etmelerine olanak sağlayarak İzmir’in tanıtımına ve fotoğrafçılık sanatına katkıda bulunmak.
 Katılım Koşulları:

1.    Yarışmaya katılım ücretsizdir.

2.    Yarışmanın konusu: İzmir’de Gün Batımlarıdır.

3.    Yarışma Karaca Kültür Merkezi tarafından düzenlenmektedir.

4.    Yarışman 15 yaş üzeri herkese açıktır.

5.    Yarışmaya katılacak olan fotoğraf severler, en fazla 3 fotoğraf ile katılabilirler.

6.    Yarışmaya gönderilen fotoğrafların İzmir sınırları içerisinde çekilmiş olması zorunludur. Bu nedenle fotoğraf paylaşımında yer (mevki, cadde, sokak vb) belirtilmesi uygun olur.

7.    Tüm yarışma şartlarını eksiksiz yerine getiren katılımcıların fotoğrafları seçici kurul editörleri tarafından ön eleme sonrası yarışma jürisine sunulacak ve ödül kazananlar belirlenecektir.

8.    Ön elemeyi geçen katılımcıların fotoğraflarının orijinallerini belirtilen sürede düzenleyici kurula dijital olarak ulaştırması gerekmektedir. Fotoğrafları ulaşmayan katılımcıların fotoğrafları seçici kurula sunulmayacaktır.

9.    Yüklenen fotoğraflarda filtre, efekt, görüntü işleme vb yazılımı kullanılabilir. Bu konuda herhangi bir sınırlama yoktur.

10.    Yarışmaya katılan fotoğrafların üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi, kamu düzenini bozucu, zararlı ve kötü alışkanlıkları özendirici, genel ahlak ve adaba aykırı olmaması, suç teşkil etmemesi, herhangi bir

şekilde üçüncü kişilerin reklamı amacını taşımaması gerekmektedir. Bu konudaki her türlü hukuki ve cezai sorumluluk katılımcılara aittir.

11.    Katılımcı, fotoğrafının Karaca Kültür Mekezinin, sosyal medya üzerinde kullandığı (facebook, instagram, twitter ve benzeri her türlü sosyal medya mecraları) hesaplarının tamamı veya bir kısmında tek taraflı olarak belirlenecek her türlü mecrada kullanılmasına muvafakat ettiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Katılımcı, bu tür kullanımlar için herhangi bir telif ücreti ya da bir başka hak talebinde bulunamaz.

12.    Katılımcı, yarışmaya gönderdiği fotoğrafın tümüyle kendisine ait olduğunu ve gerekli tüm izinlerinin alındığını yani; Üçüncü şahısların fotoğraf üzerinde herhangi bir hakkı olmadığını, üçüncü kişilerden gelebilecek her türlü talebin doğrudan muhatabı olduğunu ve üçüncü kişilere karşı sorumlu olduğunu/olacağını; Karaca Kültür Merkezi’nin bu sebeple herhangi bir sorumluluk altında kalması, herhangi bir ödeme yapmak zorunda kalması ve fotoğrafı kullanması sebebiyle herhangi bir şekilde zarara uğraması durumunda, Karaca Kültür Merkezi’nin tüm zararını derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini işbu şartnameyi okuyup kabul ederek yarışmaya katılmak suretiyle gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu konuda oluşabilecek anlaşmazlıklarda Karaca Kültür Merkezi sorumlu olmayacaktır.

15.    Yarışmaya katılacak olan fotoğrafların etnik kimlik, slogan, sembol gibi bölücü ifadelere ait, cinsel, pornografik içerikli temalar, markalara ait logo, slogan veya grafik gibi reklam amaçlı görseller içermemesi gerekmektedir.

16.    Karaca Kültür Merkezi, yarışmaya gönderilen eserlerin içeriği ile ilgili hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmemektedir.

17.    Sergilenmeye hak kazanan ve ödül alan fotoğraflar, Karaca Kültür Merkezi Koleksiyonuna alınacak ve fotoğrafçının adı belirtilerek gerekli görüldüğü zaman çeşitli basılı ve görsel yayın ve alanlarda tanıtım amaçlı kullanılabilecektir. Bu durumda ayrıca bir telif ödenmeyecektir.

19.    Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait fotoğraf veya bu fotoğrafın kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.

20.    Karaca Kültür Merkezi yarışma şartlarında düzenleme, ekleme/çıkarma ve iptal etme hakkını saklı tutar. Bu konuda katılımcıların itiraz etme hakkı bulunmamaktadır.

21.    Yarışma sonunda sergilenmeye hak kazanan fotoğraflar, Karaca Kültür Merkezi Galerisinde sergilenecektir.

22.    Tüm yarışmacılar, yarışma koşullarını ve Seçici Kurul kararlarını kabul etmiş sayılır.

23.    Yarışmaya katılım koşulları, bu madde dâhil olmak üzere yirmi dört (23) maddeden oluşmaktadır.
 

YARIŞMA TAKVİMİ

Katılım tarihi: 05 Haziran 2018 – 25 Temmuz 2018

Not: Ön eleme, yarışma sonuçları ve ödül töreni daha sonra yarışmacılara bildirilecektir.
 

SEÇİCİ KURUL

•    Karaca Kültür Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kaya

•    İzmir Gazeteciler Cemiyetti Adına Başkan Yrd. Kenan Çimen

•    Gazeteci – Fotoğraf Sanatçısı Esat Erçetingöz

•    Gazeteci – Fotoğraf Sanatçısı Aykut Fırat 

•    İzmir Magazin Gazetecileri Derneği Başkanı Mehmet Kurt

 

ÖDÜLLER

Birincilik Ödülü:    5000 TL

İkincilik Ödülü:      3000 TL

Üçüncülük Ödülü:  1000 TL

Mansiyon Ödülü:    Çeşme de 1 Gün Tatil
 

İLETİŞİM

Karaca Kültür Merkezi

Sanat Sorumlusu

Meryem İpek 

Şevket Özçelik Sokak No: 55/B

Sevgi Yolu/Alsancak/İzmir

0.530.151 11 03