Kişisel Verilerin Korunması | Karaca Otel

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması 

KVK başvuru formu için tıklayınız...

Bu Aydınlatma Metnini, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. Maddesi gereği, kişisel verilerinizin işlenmesi ve yasal haklarınız konusunda sizi bilgilendirmek amacıyla hazırladık. Dikkatle okumanızı rica ederiz.

Karaca Oteli, Kaya-Turı˙zm İşletmelerı˙ ve Tı˙caret Anonı˙m Şı˙rketı˙ (Mersis No: 0535004492000013) (“Kaya Turizm”) şirketi yatırımıdır. KVKK gereği tüm müşterilerimize karşı veri sorumlusu yükümlülüğümüz bulunmaktadır. Veri sorumlusu olduğumuz kişisel verilerinizin mevzuata uygun işlenmesini sağlamak, bu bilgileri korumak ve özel hayatın gizliliği bizim için çok önemlidir. Kaya Turizm, kişisel verilerinizi KVKK’nın 4. Maddesinde belirtildiği gibi, kanunların, hukuki gerekliliklerin ve Kaya Turizm’in meşru menfaatleri çerçevesinde sadece işlemeyi gerektiren amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde işler, gerektiği kadar saklar, teknik ve idari olarak korur, güncelliğini sağlar ve yetkili olan kurumlar ile paylaşır.

Kaya Turizm’de kimlik, iletişim, hukuki işlem, fiziksel mekân güvenliği, işlem güvenliği, müşteri işlem, pazarlama, görsel ve işitsel kayıtlar ve yasal mevzuat gereklilikleri olması durumunda sağlık bilgileri gibi kişiler verileriniz işlenir.

Kişisel verileriniz Kaya Turizm’de, Konaklama Belgesi ve Otel Otomasyon uygulamasına girilen rezervasyon ve ilişkili bilgiler; +90(232)489 19 40, +90(530)951 63 19 numaralı telefonlar, @otelkaraca.com.tr uzantılı e-posta adresleri ve diğer şirkete kayıtlı cep telefonları ile yapılan iletişim, otelkaraca.com.tr internet sitesinde bulunan bulunan rezervasyon bağlantısı ile hizmet aldığımız Booklogic şirketinin sistemindeki rezervasyon formu ile bize iletilen bilgilerin toplanması, organizasyon hizmetleri ile ilgili kayıt bilgileri ve sözleşmeleri ile kayıt altına alınması ile işlenir.

Otelde konaklayan misafirlere ek olarak restoran, toplantı organizasyonları ve masaj / spa merkezi için gelen misafirlerin de benzer bilgileri toplanmaktadır. Ayrıca, görüntülü olarak kamera sistemleri veya fotoğraf çeken cihazlar ile kişisel veri kaydedilir.

Bilgilerinizi kendi isteğiniz ve rızanızla paylaştığınız booking.com, hotels.com, expedia.com, hrs.com, hotelbeds.com, hotelz.com, odamax.com, tatilsepeti.com, etstur.com, jollytur.com, setur.com.tr, vb. 3. taraflar aracılığı ile iletilen rezervasyon bilgilerinin toplanması ve kayıt altına alınması ile de işlenir. Kaya Turizm’de konaklayan tüm müşterilerimiz Konaklama Belgesini doldurur ve imzalarlar. Bu formda ,isim ve soy isim, nüfus kimlik bilgileri, adres, telefon, e-posta, araç plakası ve imza bulunur. Bu formdaki bilgiler Otel Otomasyon uygulamasına girilir. Ayrıca formda Ticari ileti izin onayı da alınmaktadır. Onay vermeniz durumunda pazarlama amacıyla size kampanya ve reklam iletileri göndereceğiz veya telefonla sizi arayacağız. Kayıt sırasında yasal mevzuat gereği kimlik kontrolü yapılmaktadır. Kimlik ibrazı zorunludur. 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu gereği kimlik bilgileriniz GBT (Genel Bilgi Toplama) işlemlerinin yürütülmesi amacıyla ve sadece konakladığınız süre boyunca Emniyet Kimlik Bildirim Sistemine kaydedilir. Oda kayıt belgesindeki alanların

doldurulması ve kimlik bilgilerinin alınması ile bildirim için gerekli bilgiler alınmaktadır. Müşterilerimiz, Kaya Turizm’de bulunmaları veya konaklamaları sırasında internet erişimi, telefon, yiyecek, içecek, mini bar, ütü, kuru temizleme ve masaj

/spa/sauna, bisiklet kiralama hizmetleri alabilir. Bu hizmetler adisyon formlarında ve Otel Otomasyon uygulamasında kaydedilmektedir. Formlarda isim, soy isim, oda numarası ve imzanız bulunur. Alınan hizmetler detaylı harcama ekstresinde görülebilir. Kredi kartı ve hesap bilgileriniz ödeme işlemlerinin yapılması amacıyla bankalar tarafından sunulan ve güvenliği sağlanan POS hizmeti kullanılarak işlenir. Faturalar ile birlikte aynı süre boyunca saklanır.

Otomasyon sistemindeki bilgiler ve Konaklama Belgeleri Kimlik Bildirme Kanununun Uygulanması İle İlgilı˙ Yönetmelik kapsamında beş (5) yıl saklanmakta ve imha prosedürüne uygun olarak imha edilmektedir. Gelirler İdaresinin e-belge uygulamaları ile fatura bilgileri paylaşılmaktadır ve işlenmektedir. Fatura 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre düzenlenir. Vergi Usul Kanunu'na göre söz konusu saklama zorunluluğu faturanın düzenlendiği veya alındığı yılı takip eden beş (5) yıl, Türk Ticaret Kanunu açısından ise on (10) yıldır. Dolayısı ile adisyon, pos ve diğer ödeme kayıtlarına ait belgeler, faturalar on (10) yıl saklanarak imha edilir. 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesı˙ Hakkında Kanun gereği Kaya Turizm’in sunduğu internet erişimleriniz oda numarası veya kimlik numarası ile eşleştirilerek kayıt altına alınır. Bu kayıtlar en az iki sene boyunca saklanır.

Kaya Turizm’in meşru menfaati kapsamında ve güvenliğinizi sağlamak veya bir olay gerçekleştiğinde kanıtlarını toplamak amacıyla 7/24 kamera sistemi ile görüntüler kayıt altına alınmaktadır. Kameralar saklanmış değildir ve özel hayatın gizliliğini koruyacak şekilde konumlandırılmıştır. Kamera kayıtları on sekiz (18) gün sonra otomatik olarak silinir. Sadece resepsiyonda, karşılıklı olarak Kaya Turizm’in ve müşterimizin hizmetler, işlemler ve ödemeler ile ilgili karşılıklı haklarını korumak için sesli görüntü kaydı görünür bir kamera ile alınmaktadır. Bakım hizmetleri kapsamında; kullanmakta olduğumuz Otel Otomasyon uygulama yazılımı, sistem, ağ ve güvenlik sistemimizin bakım hizmetlerini yürüten firma ve ERP uygulama yazılımının bakım hizmetlerini yürüten firma, uzaktan ve güvenli erişim yöntemlerini kullanarak erişim sağlamaktadır. Bu firmalar ile gizlilik sözleşmelerimiz bulunmaktadır.

Etkinlik ve organizasyonların sahibi bireysel müşterinin veya olan şirketin fotoğraf, video görsel kaydı alınması veya kendi sosyal medya hesaplarında yapacakları yorum ve paylaşımlar, organizasyon sahibinin ilgili kişilerden paylaşım izinlerini almak koşulu ile yapılabilir. Kaya Turizm bu paylaşımlardan sorumlu değildir. Etkinlik ve organizasyon sahibi olan bireysel müşterinin veya şirketin talebi üzerine kendilerinin gönderecekleri liste kullanılarak masa yerleşimi, ziyaretçi karşılama gibi hizmetler verilebilir. Kaya Turizm sosyal medya hesaplarında paylaşılan fotoğraf ve videolar. ancak her seferinde ayrı ayrı açık rızanız alınarak paylaşım yapılacaktır. Bu hesaplar yurtdışında bulunmaktadır. Dolayısı ile yurtdışına aktarım yapılmaktadır.

 

Kişiler veya organizasyon katılımcıları dilerlerse şirketimizin yapmış olduğu paylaşımlara kendilerini ekleyebilirler, kendi görsel ve yorumlarını paylaşabilirler. Otelimiz sahibi ve sorumluluğunda olmayan görsellerin, sosyal medya hesaplarının, internet sitelerinin ve basılı yayınların izin, saklama, dağıtım ve paylaşım hizmet ve sorumluluğu Kaya Turizm’e ait değildir.

İletişim amacıyla kullandığımız e-posta sistemi yurtdışında bulunmaktadır. KVKK 5. Madde (1). Fıkrası gereği sizden kişisel verilerinizin işlenmesi için açık rızanızı alacağız.

Ancak (2). fıkra kapsamında; kanunlarda açıkça öngörülmesi; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması; hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmesi için zorunlu olması; sizin tarafınızdan alenileştirilmiş olması; bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması; temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Kaya Turizm’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması; sebepleri ile kişisel veriler açık rıza aranmadan işlenebilir.

Kaya Turizm’de özel nitelikli kişisel veri grubuna giren kişisel veriler ticari süreçlerimiz kapsamında işlenmez. Ancak, KVKK

5. Madde (2) fıkrası veya 6. Madde (3) fıkrası kapsamında fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin, kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünu¨n korunması için zorunlu olması veya toplum sağlığını ilgilendiren bir hastalık, sağlık sorunu veya kaza, yaralanma gibi acil bir durum gerçekleşmesi durumunda, olayı ve tespit edilen detayları sır saklama yükümlülüğü bulunan ve yetkili acil müdahale ekibine veya bir kamu veya özel sağlık kurumuna bildirmemiz gerekebilir. Olayın şekline ve kapsamına göre kolluk kuvvetleri bilgilendirilebilir. Her ne olursa olsun Kaya Turizm bu durumda bir veri işleme, ya da hukuk dışı paylaşımda bulunmaz, veri saklamaz.

Toplum sağlığını ilgilendiren durumlar süresince ve yasal mevzuatın getirdiği uygulamalar gereği otele giriş, konaklama, toplantı ve organizasyon katılım, otelin hizmetlerinden faydalanma gibi durumlarda, düzenli olarak tuttuğumuz kayıtlara ek olarak sizden bazı bilgiler istenebilir. Bu bilgiler, HES kodu, ateş ölçümü, genel sağlık durumu hakkında anket niteliğindeki sorular, yurtdışı seyahat geçmişi, siz veya yakınlarınız ile ilgili gerçekleşmiş olabilecek sağlık ile ilgili hastalık veya hastalık belirtileri ile ilişkili durum gibi bilgilerdir. Sizden otelimizde kaldığınız süre boyunca maske gibi koruyucular kullanmanız istenebilir. Ayrıca, otelimizde bulunduğunuz süre esnasında bir hastalık görülmesi durumunda izolasyon ve karantina kuralları uygulanır. Bu kayıtlar yetkili kıldığımız şirket çalışanları tarafından işlenebilir. Kayıtlar bu iş için belirlenmiş bir yerde yasal mevzuat gereği gerekli süre kadar titizlikle saklanır.   Daha sonra imha prosedürüne uygun olarak imha edilir. Hukuki bir işlem yapılması gerektiğinde kişisel bilgileriniz Hukuk Bürosu ile paylaşılabilir. Kişisel verileriniz sadece kanunen yetkili kılınmış olan kurumlarla ve/veya hukuk yolu ile paylaşılabilir. Belirtilenler dışında Kaya Turizm’de kişisel veri işlenmez, yurtiçi/yurtdışı 3. taraflara veri aktarımı yapılmaz ve paylaşılmaz.

Kişisel verilerinizin gizlilik, bütünlük ve erişebilirliğini etkileyebilecek ihlal olayları titizlikle değerlendirilecek ve kişisel verilerinizin kanuni olmayan yollarla yetkisiz gerçek ve/veya tüzel kişilerin veya kurumların eline geçtiğinin, değiştirildiğ inin vb bir ihlal olayının tespiti durumunda KVKK 12. Maddenin 5. fıkrası gereği Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bilgilendirme yapılacaktır.

KVKK’nın 11. Maddesi gereği kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme; işlenmişse bilgi talep etme; işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme; eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme; KVKK nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme; aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan konularda yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme; münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme; haklarına sahipsiniz.

KVKK’nın 13. maddesi (1). fıkrası gereğince bize açık ve anlaşılabilir bir şekilde, şahsen Kişisel Veri Bilgi İsteme Formu formunu doldurarak ve kimlik ve iletişim (TCKN, e-posta, telefon, adres) bilgilerini tespit edici belgeler ile birlikte ve Şevket Özçelı˙k Sokak No:55 Konak İzmı˙r, kaya-turizm@hs01.kep.trveya kvkk@otelkaraca.com.tr adreslerine kargo, noter, e- posta, e-tebligat yolları ile taleplerinizi içeren bir yazı göndererek veya KVKK  kurulunun belirlediği/belirleyeceği diğer yöntemler ile başvurarak talepte bulunabilirsiniz. Talepleriniz, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin kurumumuz için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Kaya Turizm’de kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili bilgi için otelkaraca.com.tr/kvkk adresinden veya +90(232)489 19 40 veya +90(530)951 63 19 numaralı telefonlardan bize ulaşabilirsiniz..

 

Tarih                      :

Ad, Soyad              :

İmza                       :