SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2023 | Karaca Otel

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2023

1. HAKKIMIZDA; 
 

Karaca Otel, 1970 yılından beri faaliyet gösteren, konaklama, yemek ve ziyafet organizasyonları, toplantı ve konferans organizasyonları, özel gün davet organizasyonları, bar ve restoran alanlarında hizmet veren, İzmir’in en köklü otellerindendir. Üstün hizmet anlayışı, kalitesi, konukseverliği ve misafirlerine sağladığı ev ortamı ile adından söz ettiren otelimiz, şehrin ana merkezinde, Sevgi yolu üzerinde olup, iş, alış veriş ve eğlence yerlerine yakın, Kültürpark ve ünlü Kordonboyu’na 10 dakikalık yürüyüş mesafesindedir. “Koşulsuz misafir memnuniyeti” odaklı hizmet anlayışında olan otelimiz, “İzmir’deki eviniz” sloganıyla hizmet vererek, misafirlerimizin hoş anılarla ayrılmasını sağlamaktadır. Bugün, babadan oğula ikinci, üçüncü kuşak misafirlerini ağırlıyor olması, misafirlerine ilk günkü kalitede hizmet sunduğunun kanıtıdır. 

 

Kâya ailesi, Türk turizminin yeni yeni geliştiği yıllar olan 1961 yılında sektöre girmiştir. Su anda grup bünyesinde bulunmayan, 1963 yılında hizmete giren 36 odalı 2 yıldızlı Kaya turistik oteli grubun ilk tesisi olup, uzun yıllar  İzmir otelciliği için bir model olma özelliğini korumuştur. 

 
1973 yılında 4 yıldızlı 72 odalı Karaca Oteli ve Karaca Sineması bünyeye katılmıştır. 1983 yılında turizm teşviklerinin başlaması sektör için bir dönüm noktası olurken, yatırımcılar güneye kaymış; İzmir’den yola çıkan Kâya şirketler grubu ise yola İzmir’den devam ederek  1989 yılında Kâya Prestige’in inşasına başlamıştır. 22 ay gibi kısa bir surede tamamlanan 4 yıldızlı 142 odalı Kâya Prestige, şehrin ilk “İş Oteli” olma özelliğini bulundurmaktadır. 

  

Grubun artan yatak sayısı ve hizmet yoğunluğuna paralel olarak, 1994 yılında sadece otel sektörünün ihtiyacına cevap vermek üzere, günlük 500 kg. kapasiteli Arı Kâya Çamaşırhanesi kuruldu. İzmir ve çevresindeki irili ufaklı toplam 50 kuruluşa hizmet veren bu tesis sektörde hissedilen büyük bir boşluğu doldurdu. 2011 yılında kuru temizleme hizmeti yapan Arı Kaya Dry Cleaning açılmış olup Alsancak ve Bostanlı’da şubeler açmıştır. 

  

Kâya şirketler grubunun İzmir dışına açılış stratejisinin bir sonucu olarak 1996 yılında Çeşme Ildırı bölgesinde Erythrai oteli hizmete girmiştir.. 18 ay gibi kısa bir surede tamamlanan 4 yıldızlı 300 yataklı Erythrai Otel,  2005 yılından bu yana farklı şirketler tarafından işletilmeye devam etmektedir. 2. POLİTİKALARIMIZ

2.1. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKAMIZ

 

Karaca Oteli olarak ana hedefimiz, tüm çalışanlarımızla birlikte koşulsuz misafir memnuniyeti sağlamaktır. Hedefimiz doğrultusunda gelecek kuşaklara sürdürülebilir bir dünya bırakabilmek adına sosyal, çevresel, kültürel ve ekonomik sorumluluklarımızın bilincinde tüm hizmetlerimiz ve faaliyetlerimizde yasal düzenlemelere uymayı taahhüt etmekteyiz.   

Misafirlerimizin ve bölge halkının gereksinimlerinin, gelecek kuşakları düşünerek karşılanması, doğal kaynakların ve yaban hayatın korunması, doğal kaynak tüketimlerinde tasarruf sağlanması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi sürdürülebilirlik faaliyetlerimizin ana prensiplerini oluşturmaktadır. 2.2. KALİTE POLTİKAMIZ

Misafir merkezli hizmet anlayışımız ile memnuniyet seviyelerini artırmak,  çalışanlarımıza ve iş ortaklarımıza adil, huzurlu ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmak, işverenlerimizin beklentilerini ve gereksinimlerini belirleyerek, optimum maliyetle rakiplerimizden daha iyi hizmet vermek için üstün bir gayretle çalışmaktayız. 

2.3. GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Kaliteli, gıda güvenliği ilkelerine uygun ürünler sunmak için gıda zinciri boyunca gıda güvenlik sistemini uygulamak, sürekli iyileştirmek ve tüm otel genelinde hijyen şartlarını ön planda tutmak ana prensibimizdir. 

2.4. ÇEVRE POLTİKAMIZ

 Enerji kaynaklarının sınırlı olduğunun bilincinde olup, daha az enerji ve su tüketimini desteklemek için tüketim verilerimizi takip etmekte, çalışanlarımızı bilinçlendirmekte ve enerji verimliliğinin sürekli iyileştirilmesini sağlamak amacıyla çalışmalar yapmaktayız. Çevreye zarar vermemek için  tehlikeli-tehlikesiz tüm atıklarımızı geri dönüşüm ilkeleri çerçevesinde doğayı kirletmeyecek şekilde değerlendiriyoruz. Bulunduğumuz bölgenin özel bitki ve hayvan türlerini korumak için özen gösteriyoruz.  

2.5. İNSAN KAYNAKLARI VE İSG POLİTİKAMIZ

Karaca Oteli faaliyetleri ile ilgili olarak uluslararası kabul görmüş tüm insan haklarına saygı göstermeyi taahhüt eder ve bu kapsamdaki tüm mevzuat ve sözleşmelere uyum sağlar. Bu doğrultuda tüm misafir ve çalışanlarımızı ırk, renk, cinsiyet, din, görüş, yaş, sosyal ve medeni durum, aile kökeni, fiziksel veya zihinsel engel ve cinsel yönelim ayrımı yapılmaksızın eşit olarak değerlendirmekteyiz. Karaca Oteli olarak İnsan Kaynakları süreçlerinin temelini insana, dolayısıyla çalışanlarımıza verdiğimiz değer oluşturmaktadır. Çalışanların sağlık, güvenlik ve mutluluğu, stratejik hedeflerimiz olan büyüme, karlılık ve yeni fırsatlar yaratma odağımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Bu hedefimize katkıda bulunacak tüm çalışanlarımız eşit eğitim olanaklarımızdan faydalanır. Karaca Oteli, personelinin ve iş ortaklarının sağlığı, güvenliği ve çalışma süreleri konusunda yasal yükümlülükleri yakından takip ederek hayata geçirir; düzenli olarak denetler ve uygunluğunu kontrol eder. 

2.6. İSTİSMAR VE TACİZ POLİTİKAMIZ

Karaca Oteli şehir merkezinde bulunan bir iş oteli olmakla beraber ,aynı zamanda aile ve çocuk oteli konseptindedir. Geleceğimizi şekillendirecek çocuklarımıza yapılacak her türlü sömürüyü kınamakta ve karşı olduğumuzu belirtmekteyiz. Otelimize eğitim kurumları aracılığı ile, sadece eğitim amaçlı stajyer dışında 18 yaş altı çocuklar işe alınmamaktadır. Çocuk istismarının önlenmesi, çocuk haklarına saygı, bakıma ve korunmaya muhtaç çocuklara yardım konularında faaliyet gösteren tüm yasal kuruluşlarla iş birliği içerisinde olacağımızı, çalışanlarımızın da bu konuda bilinçlenmesini sağlayacağımızı Karaca Oteli olarak taahhüt ederiz.  

2.7. MİSAFİR MEMNUNİYETİ POLİTİKAMIZ

Karaca Oteli olarak ana hedefimiz ürün ve hizmetlerimizden faydalanan misafirlerimizin en üst seviyede memnuniyeti artırmak ve devamlılığını sağlamaktır. Misafirlerimizin şikâyet ve önerilerini takip etmek, konuyla ilgili misafirlerimizi bilgilendirmek ve çözmek yoluyla şikâyet ve önerilerini fırsat haline getirmek birincil görevimizdir.  

2.8. KÜLTÜREL MİRAS POLTİKAMIZ

Kültürel mirasımızı, “Geçmişimiz için bir gelecek” anlayışı ile taşıdığı sanatsal veya bilimsel değerin yanı sıra, “insanlığın ortak mirası” olarak görmekte ve koruma için gereken çabayı sarf etmekteyiz. 

2.9. SATIN ALMA POLİTİKAMIZ
 

Karaca Oteli olarak yaptığımız tüm hizmet ve ürün alımlarında öncelikli olarak sürdürülebilir şekilde üretilmiş ve sürdürülebilir kaynaklardan sağlanmış, çevre açısından sürdürülebilir ürünleri tercih etmeyi, taahhüt etmekteyiz.  

Yerel tedarikçilerin tercih edilmesi, çevreye duyarlı ve enerji verimliliği yüksek olmasına dikkat edilmesi, alımı yapılan bütün ürünlerin kalite standartlarına uygunluğunun kontrolü satın alma prensiplerimizin temelini oluşturmaktadır.  Otelimiz ürün tedariklerinde büyük ölçeklerde, büyük ambalajlı, geri dönüştürülebilir ve mümkün oldukça az atık çıkaran ürünleri öncelikli olarak tercih etmektedir. 


 2.10.SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKAMIZ

Yerel halk ile entegre olma ve toplumsal sorunların çözümünde yer alma konularında yaptığımız çalışmaların, turizmde sürdürülebilirliğin sağlanmasına katkı sağlayacağı inancındayız. Bu prensiplere göre hem ulusal hem de uluslararası pazarlarda rekabet eden otelimiz her zaman lider olma kararlılığını gösterir, bu amaç için gerekli kaynakları sürekli geliştirir ve sağlar. 

3. PAYDAŞLARIMIZ İLE İLETİŞİM 

Çalışanlarımız


Eğitim ve grup toplantıları, bire bir görüşmeler, isg kapsamında gerçekleşen çalıştaylar, kariyer geliştirme toplantıları ve anketler şeklinde gerçekleşmektedir. 

Misafirlerimiz

Misafir Memnuniyet Anketleri, Online Seyahat Değerlendirme Siteleri, Sosyal Medya, İletişim Bilgileri şeklinde gerçekleşmektedir.

Tedarikçiler

Satın alma şartnameleri, Tedarikçi denetimleri, Performans değerlendirme raporları, Bire bir toplantılar, görüşmeler şeklinde gerçekleşmektedir.

Yerel Topluluklar 

Sosyal Projeler, bilgi talepleri (gerektiğinde), faaliyet raporları, toplantılar, şikayet ve öneri sistemi şeklinde gerçekleşmektedir.
 
Kamu Kuruluşları  


Toplantılar, bilgi talepleri (gerektiğinde), faaliyet raporu şeklinde gerçekleşmektedir. 

İş Ortaklarımız  

Ziyaretler,Birebir görüşmeler, Toplantılar, Seminer ve Fuarlar şeklinde gerçekleşmektedir. 

Basın 

Röportaj ve basın bültenleri

4. İNSAN KAYNAKLARI ve ÇALIŞMA HAYATIMIZ

Karaca Oteli olarak  insan haklarına saygılı bir politika izlemekteyiz. Ekip üyelerimizde aradığımız ortak özellikler pozisyonun gerektirdiği eğitim, tecrübe ve yetkinlikler ile beraber kurum kültürümüz ve değerlerimizle uyumlu kişilik özelliklerine sahip olmalarıdır. Çalışanlarımızın yasal hakları her zaman korunmaktadır. İşe alım süreci ve sonrasında ayrımcılık yapılmamakta, herkese fırsat eşitliği sağlanmaktadır. Otelmizde eğitim kurumlarından gelen, eğitim amaçlı stajyer dışında çocuk işçi çalıştırılmamaktadır. Çocuk işçi çalıştıran firmalarla iş birliği yapılmamaktadır. Alım yaptığımız firmalardan da çocuk işçi statüsünde çalışan personel gönderilmesi halinde çalışmasına izin verilmemektedir (tesisat, boya,mobilya işleri vb için). Otelimizde tüm personele yılda bir saat çocuk istismarına karşı bilgilendirme eğitimi verilmeye başlanmıştır 

Çalışan kıyafet kullanımı ve Temizliği

Tüm çalışanlarımızın üniformaları ve iş ile ilgili giyilen her türlü giysi ücretsiz olarak temin edilmekte ve temizlenmektedir.

Kariyer Yönetimi

Karaca Oteli olarak, kurum felsefemiz doğrultusunda, ilgili Lise ve Üniversitelerin Turizm bölümü öğrencilerinin çalışma tecrübesi kazanmaları adına staj imkanı yaratıyoruz. Tüm çalışanlarımızı eğitimlerle ve kariyer yönetimi programıyla destekliyoruz. Mümkün olduğunca her departmandaki çalışanlarımızı yetiştirerek ve destekleyerek, üst pozisyonlara taşımayı ve birlikte büyümeyi amaçlıyoruz.

Personel Yemekhanesi 

Çalışanlarımız için hazırlamış olduğumuz 4 öğün yemek( sabah kahvaltısı, öğle yemeği, akşam yemeği ve gece yemeği) ücretsiz olarak verilmektedir.

Doktor Ofisi –Hastane Yardımı 

Otelimizde çalışanların faydalanabileceği bir iş yeri hekiminin hizmet verdiği sağlık ofisimiz bulunmaktadır. Çalışanlarımız sağlık hizmetinden mesai saatleri içerisinde yararlanabilmektedir. Bunun yanı sıra hastaneye gitmeleri gerektiği durumlarda hastaneye sevki yapılmaktadır.

İş Kıyafetleri ve Ekipmanları 

Çalışanlarımıza, departmanına ve  iş grubuna göre 2 takım üniforma verilmektedir. Kişisel koruyucu kıyafet ile çalışması gereken çalışanlarımıza kişisel koruyucu donanımları eksiksiz temin ve teslim edilir.

Çalışanlarımızın Eğitim ve Gelişimi

Karaca Oteli olarak tüm çalışanlarımla düzenli olarak eğitimler yapılmaktadır. Yeni çalışmaya başlayan tüm personellerimize mesleki iş başı eğitimleri verilmektedir. İşletme olarak çalışanlarımıza eğitimler yoluyla yatırım yapmak, onların kişisel gelişimlerine katkı sağlamak hedefimizdir.  Çalışanlarımızın sürekli gelişimini sağlamak, potansiyellerini artırmak için gerekli gelişim ortamını sağlamakta ve fırsatları sunmaktayız. Yöneticilerimizin, çalışanların gelişim sorumluluğunu üstlendiği bir kültür yaratarak, çalışan performansının düzenli olarak takip edilmesini ve iletişiminin sağlanmasını sağlamaktayız.
 •  Karaca Otelde çalışmak üzere başvuruda bulunan kişiler, çalışma koşullarını, görev tanımını, sosyal haklarını bilerek işyeri ile karşılıklı sözleşme yaparak işe başlamaktadır. 
 •  İşbaşı yapacak olan kişiler, aranılan işe uygunluk kriterleri dışında hiçbir seçiciliğe ya da ayrımcılığa uğramaz (ırk, dil, din, renk, vb.) 
 • KVKK kapsamında, açık iletişimi, kişisel bilgilerin gizliliğini, adalet anlayışını ve etik ilkelere uyumu gözetmek esastır. 
 • Otelimizde kesinlikte çocuk işçi çalıştırılmamaktadır.  
 • İşbaşı yapan personel mutlaka önce oryantasyon eğitimi almaktadır. 
 • Tesisimizde yıllık eğitim planları doğrultusunda farklı içerikte iç ve dış kaynaklı eğitimler verilmektedir. Bu eğitimler ile personelimizin yetkinliği ve bilgi düzeyinin artırılması amaçlanmaktadır.
 - Oryantasyon ve işbaşı eğitimleri 
 - İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri 
 - Mesleki Eğitimler
 - İlkyardım eğitimleri 
 - Yangın eğitimleri 
 - Çevre koruma eğitimleri  
 - Kişisel gelişim eğitimleri
 •  Çalışma Programları haftalık olarak hazırlanmakta, departman amirleri tarafından çalışanlara bilgi verilmektedir. 
 •  Tüm çalışanlarımız iş kanununda belirtilen yasal çalışma sürelerine uygun olarak haftada 45 saat çalışmaktadır. Fazla mesai durumunda yine yasaların izin verdiği ölçüde mesai yapılmakta, fazla mesai ya ücret olarak ya da alacak izin olarak ödenmektedir. 
 •  Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, haftalık izin, yıllık izin, vb. tüm hakları personele deklare edilmiştir ve kullanılmaktadır. 
 •  Çalışanlarımıza her türlü özel izin hakları kullandırılmaktadır. Doğum izni, ölüm izni,vb. 
 • İSG kapsamında risk analizi yapılmış olup, anlaşmalı KORUYUCU ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ TİC.LTD.ŞTİ. firması tarafından İş Güvenliği Uzmanı görevlendirilmiştir. 
 •  Çalışanların genel ve mesleki bilgisinin arttırılmasına, bireysel bilgi ve yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik etkin bir eğitim sistemi kurarak yıl boyunca ihtiyaca göre her türlü yasal zorunlu eğitimler, iç kaynaklı eğitimler ve işbaşı eğitimleri verilmektedir. (Mesleki ve teknik eğitimler, iletişim, misafir memnuniyeti, şikayet yönetimi, takım çalışması, kalite yönetim sistemleri, hijyen eğitimleri, çevre ve iş sağlığı güvenliği ve sürdürülebilirlik eğitimleri) 
 • Çalışanlara Sunulan İmkânlar İsimlik, Soyunma Dolabı Kullanımı Personele iş başlangıcında isimlik, soyunma odasında dolap verilmektedir 
 • Tüm çalışanlarımızın iş üniformaları ve iş ile ilgili giyilen her türlü giysi ücretsiz olarak temizlenmektedir. 

5. ENERJİ YÖNETİMİ 

Doğal kaynakların devamlılığının sağlanabilmesi, gelecek nesillere temiz enerji alternatifleri bırakılabilmesi, sorumlu ve öncü bir bakış açısı ile hareket ederek tükettiğimiz kadar enerjinin yerine koyulabilmesi için çözümler üretmeye çalışmaktayız. Enerji verimli uygun ürün, ekipman, teçhizat ve teknoloji alternatiflerini araştırıp bulmaya, satın almaya ve kullanmaya çalışırız. Sürdürülebilirlikle ilgili en önemli adımlardan biri enerji verimliliğini sağlamaktır. 
Tesisimizde öncelikle enerji kullanımı ile ilgili değerler günlük olarak takip edilmekte ve sorunlara günlük olarak müdahale edilmektedir. Fazla tüketimin gerçekleştiği bölümler belirlenmekte ve olası tasarruf alanları tespit edilmektedir. Düşük tüketimli ekipman ve sistemler tercih edilmektedir. Otomasyon yönetimi ve izleme kaynakları kullanılarak uzun vadeli iyileşme sağlanmaktadır. Bakım, gözetim ve izleme yoluyla enerji tasarrufları sürekli analiz edilmektedir.


5.1. ELEKTRİK TÜKETİMİ

Otelimizde enerji tasarrufu ile ilgili aşağıdaki çalışmalar yapılmakta ve sürekliliği sağlanmaktadır. 
 
 • Tüm odalarda balkon kapısının açılması durumunda ısıtma/soğutma cihazlarını devre dışı bırakan sistem kullanılmaktadır. 
 •  Otelimizde tüm oda ve genel alanlarda enerji tasarrufu sağlamak ve tehlikeli atık miktarının azaltılmasına yönelik LED aydınlatmalar kullanılmaktadır.
 •  Misafir ortak alanlarının bazılarında (wc) harekete duyarlı sensörlü aydınlatmalar kullanılmaktadır. Diğer ortak alanlarda enerji tasarrufu sağlamak ve tehlikeli atık miktarının azaltılmasına yönelik LED aydınlatmalar kullanılmaktadır.
 • Tesis içerisinde birçok alan gün ışığından faydalanarak enerji tüketimini azaltacak şekilde tasarlanmıştır. 
 • Misafir odalarında Enerji Kesici kart sistemi (Energy Saver) mevcuttur. 
 • Misafirlerin Oda kartlarını yanına alıp, odadan ayrılmasının ardından, ışıklar otomatik olarak sönmektedir. 
 • Tüm elektrikli cihazların yıllık planlanarak periyodik bakım ve temizlikleri yapılarak oluşabilecek enerji kayıpları minimize edilmektedir.
 • Mümkün olan noktalarda fotoselli kendiliğinden açılır – kapanır kapılar kullanılmakta ve ısıtma / soğutma kaybı ile gerçekleşecek olan enerji tüketimi azaltılmaktadır. 
 • Uygun olan kapılarda hava perdesi kullanımı ile ve ısıtma / soğutma kaybı ile gerçekleşecek olan enerji tüketimi azaltılmaktadır. 
 •  Isıtma ve soğutma cihazlarının yerleşimi enerji verimliliğini azaltmayacak şekilde planlanmaktadır.
 • Talep etmeyen misafirlerimizin odalarındaki linen malzemeleri gün aşırı değiştirerek yıkama / kurutma / transfer kaynaklı elektrik tüketimini düşürmekteyiz. 

5.2. SU TÜKETİMİ

Sağlık, hijyen ve misafir memnuniyeti konularından ödün vermeden genel su tüketimini azaltmak amacıyla su tasarrufu sağlayan donanımlar kullanmakta; misafirleri bilgilendirmekte ve çalışanlarımızı bu konuda eğitmekteyiz. Otelimizde su tasarrufu ile ilgili aşağıdaki çalışmalar yapılmakta ve sürekliliği sağlanmaktadır: 
 •  Düşük debili özel musluklar ve duş başlıklarının yanı sıra, fotoselli  pisuarlar kullanarak, gereksiz su kullanımının önüne geçmekteyiz. 
 •   Düşük hacimli rezervuarlar aracılığıyla sifon suyu kullanımını azaltmaktayız. 
 •  Oda tuvaletlerinden gerçekleşen su sızıntılarının fark edilmesi ve önlenmesi için Housekeeping ve Teknik Servis personellerimizi eğitmekteyiz.
 • Bölümlerdeki sayaçlar sayesinde su tüketiminin alansal takibi yapılabilmektedir. (Şehir şebekesi, atrezyen)
 •  Odalarda havlu ve çarşaf değişimleri misafir talepleri doğrultusunda gerçekleştirilmekte ve bu konuda misafirlere bilgi verilmektedir. Misafirin talebi olmaması halinde her iki günde bir değişim yapılmaktadır. 


6. ÇEVRE YÖNETİMİ

Karaca Oteli olarak sürdürülebilir turizm ilkeleri ışığında aldığımız önlemler ile doğal kaynak kullanımı azaltılmış, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesi ve mümkün ise ortadan kaldırılabilmesi için misafir memnuniyeti ve konforundan taviz vermeden su, elektrik, enerji gibi kimyasal, katı atık miktarlarının kontrol altına alınması, çevreye ve doğal kaynaklara yönelik oluşabilecek zararın en aza indirilmesi hedefiyle etkin bir atık yönetim sistemi uyguluyoruz.

6.1. ATIK YÖNETİMİ 

Ana hedefimiz, atığın kaynağında azaltılması, özelliğine göre ayrılması, toplanması, depolanması, geri kazanılması, taşınması, bertaraf edilmesi ve bertaraf işlemleri sonrası kontrolü gibi işlemleri içeren Atık Yönetimi Sistemimizin öncelikli hedefi atık miktarını azaltmak, oluşan mevcut atıklarımızın da doğru yönetilmesini sağlayarak çevreye en az zarar ile bertaraf etmek ve geri kazanılabilir olanları tekrar kazanmaktır. 
Personelimize atık ayrıştırmanın önemi konusunda bilgilendirme eğitimleri verilmektedir.
Genel alanlarda ve misafir odalarının bulunduğu katlarda, atıkların ayrıştırmalarını sağlamak için atık kutuları bulunduruyoruz.
Atık Yönetim Sistemi ile ilgili hem misafirlerimize hem de personelimize bilgilendirme yapıyor ve onları da atık miktarını azaltma ve oluşan atıkları ayrıştırma konusunda teşvik için gayret gösteriyoruz.
Toplanan tüm dönüştürülebilir ambalaj atıkları ve organik atıklar lisanslı firmalara teslim edilmekte böylece geri dönüşüme katkı sağlanmaktadır.
Kâğıt tüketimimizi azaltmak için mümkün olduğunca yazışmalarımızı ve duyurularımızı mail ortamında yapmaktayız. 
Misafir odalarında tek kullanımlık şampuan yerine doldurma şampuan tercih edilmiştir.
Büfede piknik tipi ürünlerin kullanımı azaltılmıştır.
Çatal bıçak kılıfının çevre dostu bir ambalaj ile değişimi sağlanmıştır.
Terlik kılıfları ve kirli çamaşır torbaları plastik yerine koton olması çalışması başlatılmıştır.
Otelimizde oluşan tehlikeli atıkların çevreye zarar vermeden bertaraf edilebilmesi için bölümlerimizde oluşan tehlikeli atıkları, tehlikeli atık odalarımızda uygun koşullarda toplamakta, etiketlemekte ve yasalara uygun bertaraf edilmesi veya değerlendirilmesi için lisanslı firmalara teslim etmekteyiz. Personel alanlarında uyarıcı ve bilgilendirici afişler bulundurmaktayız. Gerçekleştirdiğimiz tehlikeli kimyasal / tehlikeli atık dökülmesi tatbikatları esnasında da tehlikeli atıkların ne şekilde depolanacağı konusunda personelimize bilgilendirmeler yapmaktayız. 2022 yılında otelimizde toplanan ve lisanslı firmaya teslim edilen atık tutarları aşağıdaki gibidir;
 • KARIŞIK ATIKLAR (KÂĞIT /KARTON ATIKLAR/PLASTİK ATIKLAR/CAM ATIKLAR/ METAL ATIK)
            Toplam Atık Tutarı: 816 kg
 •  ORGANİK ATIK
            Toplam Atık Tutarı : 1945 kg
 • TEHLİKELİ ATIKLAR 
            Toplam Atık Tutarı : 92 kg
 •  ATIK PİL
            Toplam Atık Tutarı : 54 kg
 • BİTKİSEL ATIK YAĞ 
           Toplam Atık Tutarı : 155 kg

 


7. KİMYASAL KULLANIMI
Çevreyi dikkate alarak temizlik yapmak, hijyenik olarak temizleyebilmek ve aynı zamanda sağlığı ve çevreyi mümkün olduğu kadar az olumsuz etkilemek anlamına gelmektedir. Çevreye verilecek zararlar, sadece çevreye uyumlu temizlik ürünleri kullanarak değil aynı zamanda bu ürünleri tasarruflu kullanarak ve dozajını iyi ayarlayarak da en aza indirilebilmektedir. Böylelikle kimyasalların çevreye toplam zararı önemli ölçüde azaltılabilmektedir.
 

Dışarıdan hizmet aldığımız haşere mücadele firmasının kullandığı ilaçların insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen ürün olduğunu kontrol etmekteyiz.

Doğal tedbirlerden (sinek tutucu, yapışkanlı kâğıt vb.) daha fazla yararlanmaya çalışarak ilaçlama kaynaklı kimyasal tüketimini azaltmaya çalışmaktayız.

Kullandığımız genel kimyasalların biyolojik çözünürlüğü yüksek olup yeni alımlarda bu kriteri özellikle değerlendirmekteyiz.

Kimyasal kullanımının azaltılması çalışmaları;

Mutfakta bulunan bulaşık makinelerinde dozajlama pompaları kullanılmaktadır.

Hidrofor odasında bulunan Ters Osmos sisteminde kullanılan PH VE Klor kimyasalları için dozaj pompası kullanılmaktadır.

8. KÜLTÜR VE MİRASIN SUNUMU

İşletmemizin için de yaşadığı bölgenin ve çevrenin kültürel değerlerini kendi içinde yaşatmasına önem vermektedir.

Bunun için şehrimizin simgesel ve tanıtımına yol açan değerleri otelimizin farklı köşelerinde sergileyerek yaşatmaya çalışıyoruz. Otelimiz yerel/bölge halkının fikri mülkiyet haklarına saygı gösterirken, geleneksel ve çağdaş yerel kültürün otantik unsurlarını operasyonlarında, tasarımında, dekorasyonunda, mutfağında veya mağazalarında değerlendirmeye özen göstermektedir.

Otelimiz bir kültür unsuru olarak ulusal ve/veya yerel mutfağın tarihi, reçeteleri, sunumu konularında farkındalık oluşturma çalışmalarına katkı sağlar. Yerel ve mevsimlik ürün ve reçetelerin tanıtılmasını, sunulmasını ve tüketimini teşvik etmek amacıyla her türlü sosyal sorumluluk projesine katılım için gayret gösterir. Tüm faaliyetlerimizde, gastronomide sürdürülebilirliği sağlamak için geleneksel ile yenilikçi ve yaratıcı uygulamaları birleştirerek ortaya koyma çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

 • Bölge kültürünü yansıtan gastronomi ürünleri

 

 • Yabancı ve yerli turist grup konaklamalarında, bölgemizin simge mutfak unsurlarını akşam yemeklerimde misafirlerimize sunuyoruz. Zeytinyağlı enginar, şevketi bostan, İzmir Köfte, bölgemiz denizinin popüler balığı çipura mutlak suretle misafirlerimize verdiğimiz yemekler.
 • Konaklayan yabancı ve yerli tüm misafirlerimize sabah kahvaltısında, meşhur İzmir Tulum Peynirini, boyoz ve gevreğini, İzmir Kumrusunu beğenilerine sunuyoruz.
 
 • Bölge kültürünü yansıtan dekorasyon ürünleri
   
  • Yöresel ve hediyelik eşyalar vitrini
  • İzmir’in simgesini betimleyen Saat Kulesi objesi
  • İzmir’in simgesini betimleyen Saat Kulesi Resmi
 • Sanat Eserleri
   
  • Şair Haluk Işık’ın İzmir başlıklı şiirinin tablosu.
  • Minyatür çalışması sanatçı Ebru Özbenli
  • Kaligrafi çalışması sanatçı Saim Yeşildağ
  • 1700 lü yıllara ait İzmir Körfezi Tablosu
  • Ressam Uğur Öztürk’ün karakalem Atatürk Portesi Tablosu
  • 1930 yılında yapılmış El İşi Türk Bayrağı
 • Antika Kapsamında Aile Yadigari Geçmişten Günümüze Eserler
   
  • 1902 yılına ait pirinç semaver
  • 1900 lü yıllara ait ayaklı saat
  • 1930 lu yıllara ait tartı
  • 1800 lü yıllara ait bıçak bileme makinası
  • 1800-1900 yılları arasına ait pek çok duvar saati
    

9.SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİMİZ

Ülkemizde ve turizmde sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlamayı görev edinmiş bir tesis olarak çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarındaki sorumluluklar kapsamında etkin rol almaya özen gösteriyor, çeşitli projelere katılım sağlıyoruz.

Süreçlerimizde sosyal çalışmalarımıza önem verdik. Fakat yaptıklarımızın bizim için yeterli olmadığının farkındayız bunun için her yıl sosyal çalışmalarımızın artması için bütçemizin ve imkanlarımızın pay oranlarını artırıyoruz.

Yaptığımız sosyal çalışmalar;

 • Otelimizin toplantı salonunu sivil toplum kuruluşlarına müsaitlik durumunda ücretsiz tahsis ediyoruz.

 • Ege orman vakfı için düzenli olarak düğün, cenaze veya kutlamalarında canlı çiçek yerine ege orman vakfından bilinçlendirme çelenkleri göndererek bağış da bulunuyoruz.

 • Koruncuk Vakfı’nın korunmaya muhtaç çocuklar için yapmış olduğu sosyal projelere ücretsiz yer tahsisinde bulunuyoruz.

 • Koruncuk Vakfı’na maddi bağışta bulunuyoruz.

 • Lösev’e maddi bağışta bulunuyoruz.

 • Engelli derneğine destek olmak için düzenlenen tiyatrolar için destek biletleri satın alıyoruz.

 • Karaca Kültür Merkezimizin fuaye alanında İzmir’in değerli resim sanatçılarının sergilerinde ücretsiz olarak yer tahsisinde bulunuyoruz.

 • Kızılay’ın 154. Yılı sebebiyle İzmir Şubesinin halka açık olarak gerçekleştirdiği Müze etkinliğine ücretsiz olarak ev sahipliği gerçekleştirdik.

   

10. MİSAFİR ŞİKÂYET VE TALEP YÖNETİMİ

Misafirlerimizin en yüksek seviyede koşulsuz memnuniyeti hedefiyle ihtiyaçlarının ve beklentilerinin karşılanması için tüm gayretimizle çalışıyoruz.

Hizmet sektöründe üretim ve tüketimin eş zamanlı gerçekleşmesi nedeniyle hataların oluşması kaçınılmazdır. Ancak hizmet hatalarının başarılı bir şekilde telafi edilmesi; şikâyetlerin varlığından haberdar olunması, bu şikâyetlerin yönetimi ile ilgili hızlı çözüm üreten ve adalet olgusuna dayalı süreçlerin oluşturulması, personelin ve misafirlerimizin bu süreçlerle ilgili bilgilendirilmesi ve bu süreçlerin etkin bir şekilde uygulanmasıyla mümkün olacaktır.

Misafirlerimiz otelde kalış süresince ya da otelden ayrıldıktan sonra şikâyet ve taleplerini bildirebilirler. Etkin bir misafir geri bildirim süreci takibi için, sürekli olarak ön büro departmanımız aracılığı ile, misafirlerimizin online sitelere yaptığı değerlendirmeler, yorumlar vb takip edilmekte ve cevaplanmaktadır.

Bu geri bildirimler ilgili bölüm müdürleri tarafından da takip edilmekte, toplantılarımızda değerlendirilmekte ve iyileştirici faaliyetler belirlenmektedir. Misafirimizin kalışı süresince iletmek istedikleri bir şikayet veya talep bulunması durumunda, odalarında bulunan Misafir Anket Formunu da doldurarak otelden ayrılmadan önce veya ayrıldıktan sonra iletebilmektedirler.